16 januar, 2009

Utflukt på Gran Canaria

Etter å ha besøkt Gran Canaria jevnlig siden 1987 har jeg sett det meste av øya. Men er noe jeg nesten har skammet meg over; jeg har aldri vært på grottetur! Det som virkelig er Gran Canaria historie har jeg tidligere kun lest om. Derfor bestemte vi oss for å være med på VING's grottetur som de annonserer slik:.
"Fortid og nåtid – en tur som setter fantasien i sving. Bli med til en annen verden, tett innpå men allikevel langt borte fra det pulserende turistlivet. Urbefolkningen bodde og levde i grotter og det gjør fremdeles noen av innbyggerne på Kanariøyene, men på en litt annen måte. Noen av dem får vi besøke på denne interessante halvdags-utflukten.
.
Ferden går langs østkysten, gjennom kanariske landsbyer og tettsteder som ligger som perler på en snor langs motorveien. I byen Ingenio besøker vi en gammel gård der håndverkstedet Museo de Piedra holder til. Yngre generasjoner læres opp i gamle håndverkskunster. Her lager flittige fingre de mest utrolige håndarbeider, og vi kan handle til fornuftige priser.
.
Vi fortsetter turen mot Gran Canarias mest kjente grottebebyggelse i Guayadequedalen, en unik dal med høye fjell dekket av mandeltrær og fikenkaktuser. Her kommer vi til den første grottebebyggelsen der det bor ni familier, blant annet familien López som lar oss komme inn i sitt grottehjem. Omgivelsene får oss til å innse at her har tiden stått stille. Dette er unikt! Grottene er utgravd i fjellveggen og standarden er selvfølgelig en annen i dag enn den gang guanchene levde her i sine primitive huler. Her finnes også et grottekapell og til og med en grottebar!
.
Vi avslutter besøket lengst ned i dalen på Kanariøyenes største grotterestaurant Tagoror, der vi inntar en typisk kanarisk lunsj. Lunsjen er ikke inkludert i utfluktsprisen. Vi går rundt klippen der restauranten ligger og nyter utsikten over dalen. Her bor mennesker og dyr side om side. Grotteturen er en unik, naturskjønn halvdagsutflukt, du blir mange inntrykk rikere og får vite alt om livet på Gran Canaria før og nå."


Ruten vi fulgte fra Puerto Rico er den som er merket med rødt på kartet under. Start fra Puerto Rico kl 08:40, stranden lå delvis i skygge og var tom for badegjester.
Sjåfør José fraktet oss trygt gjennom hele turen, både på motorveien og på smale fjellveier. Guide var norske Bente som er meget kunnskapsrik.
Hun har bodd på Gran Canaria i mange år og "hjemmeleksa" satt som et skudd.
Landskapet på østkysten preges av mange vindmøller.
Alle bilder her er tatt gjennom bussvinduet (i fart) og derfor ikke av beste kvalitet.
Under ser vi en julekrybbe i en rundkjøring i Ingenio.
I Spania (som andre katolske land) er det julekrybber og ikke nisser som tradisjonelt forbindes med julen. Men jeg har jo de siste årene lagt merke til stadig flere nisser også på Kanariøyene.
Fargerik bougainvillea overalt hvor man ferdes.
Første stopp var i byen Ingenio, før vi kjørte videre til Guayadequedalen.
En skjønn engel henger på en husvegg.
Legg også merke til de elektriske kablene på veggen!
To bønder steller åkeren i utkanten av Ingenio.
Byen Agüimes er kjent for sine mange bronsestatuer.
I en rundkjøring sto denne kanariske bonden som er på harejakt med sin hund.
Alle rundkjøringer på Gran Canaria har statuer eller monument og er vakkert beplantet.
Utsikt fra Agüimes mot kysten.
Dette var noen bilder fra bussturen. Senere vil jeg skrive flere innlegg om opplevelser fra turen.

Having visited the Gran Canaria regularly since 1987, I have seen most of the island. But is something I almost have been ashamed of; I've never been seeing the caves! The caves is the real history of the Gran Canaria, I have previously only read about. Therefore, we decided to take at daytrip with my travel company after this advertising:
.
Past and present - a trip that set the imagination. Join a different world, close to but far away from the vibrant tourist life. The indigenous people lived in caves, and it still makes some of the inhabitants of the Canary Islands, but in a slightly different way. Some of them we get to visit.
.
The trip is running along the east coast, through the Canarian villages and towns that are dotted in a string along the Highway. In the town of Ingenio we will visit an old farm where craftsmanship of “Museo de Piedra” is located. Young generations trained in the old craft arts. Her stock diligent fingers the most incredible hand work, and we can buy at reasonable prices. .
We continue our journey of Gran Canaria's most famous cave houses in Guayadeque Canyon, a unique valley with high mountains covered by almond trees and figs. The first cave is settlement with a population nine families, including the family López that let us get into their cave home. Environment get us to realize that the time has stood still. This is unique! Caves are excavated in the mountain wall, and the standard is of course a different today than it once guanches lived here in their primitive caves. There is also a cave chapel and even a cave bar!
.
We end the visit at the top of the valley of the Canary Islands largest cave restaurant Tagoror, where we take a typical Canarian lunch. Lunch is not included in the excursion price. We go around the rock and enjoy the view over the valley. Here, humans and animals live side by side. The cave tour is a unique, scenic half-day trip, you get the impression richer and get to know everything about life on Gran Canaria before and now.
.
Now you have seen some photos from the bus trip. Later on I will write more posts about places we visited.

3 kommentarer:

Anonym sa...

dette ligner på rammen vi hadde rundt vår tur også; samme buss, samme guide? Det er jo mulig!? Og var det ikke en José også, da mon tro?

Venter spent på mer! :)

Unknown sa...

Dere var vel på utflukten som har den grønne fargen? "Vår" Jose kjører vanligvis rutebuss i Las Palmas, men måtte steppe inn som vikar denne dagen. En utmerket sjåfør. Jose? Det er vel stort sett Jose, Antonio, Miguel eller Paco... ;o)

Anonym sa...

jo, det stemmer det, det er turen! :)

guiden er en annen, jeg ser det når jeg forstørrer bildet.

Skulle ha reist ennå mer rundt, hadde det ikke vært for det kneet...