06 oktober, 2008

Fysioterapi

Jeg er for tiden sykemeldt og kjeder meg som hjemmeværende. Muskelplager, svimmelhet og hodeverk har holdt meg borte fra jobben i 2 uker. Jeg savner både jobb og kolleger, men dette ser ut til å ta lang tid ettersom fysioterapeuten er fullbooket.

Dette er et problem i de fleste av landets kommuner. Leste på internett i dag at åtte av ti fysioterapeuter har pasienter på ventelister. Tallene kommer frem i en undersøkelse gjennomført i 2006 blant mer enn 500 privatpraktiserende fysioterapeuter i Norge. Ingenting tilsier at tilstanden har bedret seg!

Blant fysioterapeutene svarte 83,5 prosent at de hadde pasienter på ventelister. 45,5 prosent sier at de har en ventetid på én til tre måneder. 34,5 prosent har kortere ventetid enn én til tre måneder og 20 prosent har lengre ventetid enn dette.

To av tre fysioterapeuter har registrert om pasienten på venteliste er sykmeldt eller ikke. Det er typisk at én av fire av pasienter på venteliste er sykmeldte. Så lenge muskel- og skjelettlidelser er forklaringen på mer enn halvparten av sykefraværet i Norge, er det god grunn til å tro at sykefraværet kunne vært kraftig redusert hvis utsatte grupper fikk rask behandling hos fysioterapeut.

SUKK…
Helsevesenet i Norge er en tragedie. Man skulle ikke tro at dette er et av de rikeste land i verden!

Ingen kommentarer: