11 januar, 2009

Markens grøde

De som på ferieturer kun har oppholdt seg på den golde sydkysten av Gran Canaria, har sikkert problemer med å forstå at det finnes mye jordbruk på øya. På vei fra flyplassen har dere sett store veksthus av plast og trodd at det kun var tomater som ble dyrket her. Men utvalget av jordbruksprodukter på øya er stort, noe som nedenstående bilder viser.
.
Jordbruk var den viktigste inntektskilde for Kanariøyene inntil turistene begynte å komme på 60-tallet og store områder ble regulert til hoteller.
.
De største eksportproduktene er bananer og tomater. Tomatene dyrkes på den sydøstre delen av øya. Kanariske bananer dyrkes på friland på den nordlige delen av øya, men de såkalte ”EU-bananer” (dvs bananer i rett størrelse iht EU’s regelverk) dyrkes i veksthus rundt hele øya.
.
Det er store variasjoner i naturen på øya. Her finnes, i tillegg til alle de fine strendene; høye, bratte fjellkjeder, dype vulkankrater, små innsjøer og frodige daler. De høyeste fjelltoppene ligger midt på øya, og disse styrer været på øya. Regnet kommer ikke så ofte over fjelltoppene. Derfor blir det varmt og tørt i syd, mens det er grønt og frodig i nord. På nordsiden ligger de fleste bondegårdene og fruktplantasjene.Those who only have been on the south part of Gran Canaria has certainly problems to think about farming on this island. On your way from the airport have you seen big greenhouse of plastic and believed that it was only tomatoes that were grown here. But the selection of agricultural products on the island is large, which the below photos will show.

The major export products are bananas and tomatoes. Tomatoes grown in the south-east of the island. Canarian bananas grown in open air on the northern part of the island, but the so-called "EU-bananas" (ie bananas in the right size in accordance with EU regulations) is grown in greenhouses around the island. Agriculture was the main source of income for the Canary Islands until the tourists began to come in 60-century.

There is considerable variation in the nature of the island. Here are, in addition to all the fine beaches; high, steep mountain ranges, deep volcano crater, small lakes and lush valleys. The highest mountain peaks in the middle of the island, and these controls weather on the island. The rain is not so often over the mountaintops. Therefore, it will be hot and dry in the south, while it is green and lush in the north. On the north side, the most large estates and fruit plantations.

Ingen kommentarer: