18 januar, 2009

El Belén - Ingenio

Før jul lages det såkalte 'julekrybber' på Kanariøyene, det vil si store og små tablåer eller scenebilder som beskriver det som skjedde for vel 2000 år siden. De kan vanligvis besøkes i førjulstiden og frem til ”Los Reyes Magos”-opptogene den 5. januar (den egentlige julefeiringen i spansk tradisjon foregår den 6. januar - de hellige tre kongers dag). Noen av disse tablåene er svært forseggjorte med nedskalerte hus, figurer, klær og gjenstander som gir et interessant innblikk i kanarisk kultur og tradisjon.
.
Den største og mest spesielle er julekrybben i 'Museo de Piedra y Artesanía Canaria de Ingenio". Julekrybben dekker et areal på 1000 kvadratmeter og viser, i tillegg til de vanlige religiøse motivene, scener og gjenstander fra forskjellige områder på Gran Canaria og de andre Kanariøyene. Gjennom årtier har denne julekrybben blitt bygd, et imponerende arbeid.
.
Julekrybben, eller Belén (Betlehem) som den kalles på spansk, er delt inn i tre deler: Det gamle testamente, Fødsel, liv og død for Jesus Kristus, samt kultur og natur på Gran Canaria. Dette er integrert i en komposisjon med lyssetting som representerer natt og dag, flytende bekker med fisk, levende lam, effekten av regnet som faller på mennesker i ulike former og størrelser.
.
Jeg kunne vandret rundt i timesvis for å studere detaljer, men bussen tar oss videre til nye opplevelser. Å få oppleve denne julekrybben vil nok stå som det beste minnet fra denne ferien. Et minne for livet!
For å sette julekrybben i perspektiv, tar jeg med dette bildet med to tilskuere.På bildet under er markens grøde fra Gran Canaria presentert.
Se eget innlegg om dette her.
”Ære være Gud i Himmelen og Fred for alle Mennesker på Jorden.”
Til og med et levende lam det i julekrybben.
Første døgn av julekrybben 2008 var det 4 geiter i en innhenging.
Geitene raserte julekrybben første natten og de ble straks flyttet ut i friluft.

All around in Gran Canaria before Christmas you can find many Christmas Crèche, - large and small tableaux or scenes that describe what happened for about 2000 years ago. They can usually be visited from 1st of December until the "Los Reyes Magos" (the real Christmas season in the Spanish tradition takes place on 6 January). Some of these are incredible made with scaled houses, figures, clothes and objects that describe an interesting side of Canarian culture and tradition.
.
The biggest and most special Christmas Crèche (or Nativity Scene) is located in the 'Museo de Piedra y Artesanía Canaria de Ingenio. Christmas Crèche covers an area of 1000 square meters and displays, in addition to the normal religious motifs, scenes and objects from various areas on Gran Canaria and the other Canary Islands. Through the decades, this Christmas Crèche has been built, an impressive work.
.
The Christmas Crèche, El Belen (Spanish - for Bethlehem) as it is called, is divided into three parts: the Old Testament, birth, life and death of Jesus Christ, as well as culture and nature in Gran Canaria. This is integrated into a composition with lighting that represents night and day, liquid streams with fish, live lambs, the effect of the rain that falls on people in different shapes and sizes.
.
I could have walked around for hours to study details, but the bus take us forward to new places. The visit to this Christmas Crèche will stand as the best memory from this holiday. Memory for lifetime.

Ingen kommentarer: