12 mars, 2009

TripAdvisor

Skal du ut å reise og har spørsmål om et reisemål, så oppfordrer jeg deg til å bruke TripAdvisor. Her kan du lese hva andre mener om destinasjoner, hoteller, restauranter etc. Siden inneholder også et forum hvor man kan stille og svare på spørsmål. . Jeg har vært registrert bruker hos TripAdvisor siden våren 2007 og hatt stor glede av sidene. Mitt nickname er AuroraNorway og jeg har i perioder vært en veldig aktiv bruker av sidene.
.
TripAdvisor har jeg pr i dag 19 omtaler om steder, hotell og restauranter. Jeg har 4 ”Inside Pages” med informasjon fra Ålesund og Soller, jeg har publisert 204 bilder og har totalt 855 innlegg i diverse fora på TripAdvisor. Jeg har tidligere vært ”Destination Expert” for Ålesund og Soller, men sa dette fra meg i januar.
.
I går fikk jeg ”amerikapakke” som takk for innsatsen. Pakken inneholdt en skulderveske med TA-logo. Først stappet jeg vesken inn i et skap, men nå i ettermiddag tok jeg den fram igjen. Jeg ser at vesken er veldig praktisk, så jeg tror nok at den blir reisefølge til sommeren. Spesiell farge, men den er jo sommerfrisk!Og her er brevet som fulgte "amerikapakken":
TripAdvisor er et av verdens mest brukte nettsteder for reiserelatert informasjon. Reisende deler sine erfaringer, anbefaler attraksjoner og gir praktiske råd til hverandre. Tripadvisor.com er et selskap i US, men opererer også med egne sider i UK, Irland, Frankrike, Spania, Tyskland, Italia, India og Japan.
.TripAdvisor inneholder over 20 millioner reiseanmeldelser og meninger skrevet av medlemmer fra hele verden. TripAdvisor er den mest dekkende reisedatabasen i verden med flere enn 25 millioner unike brukere og flere enn ni millioner registrerte medlemmer.
.
Tidsskriftet Horeca skriver at Hotels.com i januar 2009 offentliggjorde at TripAdvisor sine hotellanmeldelser vil bli integrert på alle 31 hjemmesider som hotels.com har rundt i Europa, Midtøsten og Afrika.
.
Hvis du ikke allerede er kjent med forumet TripAdvisor kan jeg anbefale dette på det varmeste. Her er tips om hver eneste lille krok i verden.

1 kommentar:

Eva sa...

Så artig at du fikk hilsen fra TripAdvisor! Jeg har selv lagt inn en god del Reviews, Photos og Forum postings. Bruker nettstedet aktivt når jeg velger hotell og har også bruke forumet ifm reiser. Faktisk traff jeg en hyggelig dame på Sicilia via TripAdvisor.