03 september, 2009

The Prayer

Denne bønnen har for meg en ukjent opprinnelse.

Jeg har den hengende på kontoret mitt. Godt synlig!


”Jeg begynner å bli gammel...”

  • Herre, Du vet bedre enn jeg selv at jeg begynner å bli gammel. Hold meg borte fra den fatale vane å tro at jeg må uttale meg om hvert emne og ved enhver anledning. Fri meg fra trangen til å ordne opp i andres saker. Gjør meg tankefull, men ikke sturende; hjelpsom, men ikke dirigerende. Med min enorme oppsamlede visdom er det nesten synd ikke å få utnyttet den helt, men Du vet Herre at jeg ønsker å beholde noen få venner helt til slutt.
  • Hold mitt sinn fritt fra ønsket om å fortelle detaljert om alle ting, gi meg vinger til å nå fram til poenget. Forsegl mine lepper mot å berette om mine fysiske svakheter og plager. De øker stadig og min glede av å fortelle dem blir større med årene. Jeg tør ikke be om den nådegave at jeg vil nyte Historier om andres plager, men hjelp meg til å utholde dem med tålmodighet.
  • Jeg tør ikke be om en bedre hukommelse, men om en voksende ydmykhet og en minskning av min skråsikkerhet når min hukommelse synes å komme i konflikt med andres. Lær meg den storartede leveregel at jeg av og til tar feil.
  • Hold meg noenlunde elskverdig: Jeg ønsker ikke å bli noen Helgen – noen av dem er så vanskelige å leve sammen med – men en sur, gammel person er ett av djevelens mesterstykker. Gi meg evnen til å se lyspunkter på uventede steder og gode sider hos folk som jeg ikke regner med har dem. Og la meg, Herre, få den nådegave at jeg kan fortelle dem det.

AMEN!


This prayer has unknown origins. I have it in my office. Clearly visible!


“I am starting to get old…”

  • Lord, You know better than me that I am starting to get old. Keep me away from the fatal habit of thinking that I must give a statement about every subject and at every opportunity. Free me from the urge to settle in other cases. Make me thoughtful, but not sombre; helpful, but not directing. With my vast accumulated wisdom, it is almost a sin not to have exploited it fully, but you know Lord that I want to keep a few friends to the end.
  • Keep my mind free from the desire to tell the details about all things, give me wings to reach the point. Seal my lips to tell of my physical weaknesses and ailments. The constantly increasing and my pleasure to let them become larger with the years. I dare not ask for the gift that I will enjoy the stories about other people's problems, but help me to endure them with patience.
  • I dare not ask for a better memory, but for a growing humility and a decrease of my sloping back when my memory seems to conflict with others. Teach me the grand maxim that I occasionally mistaken.
  • Keep me fairly innocuous: I do not want to be a saint - some of them are so difficult to live with - but a sour old person is one of the devil's masterpieces. Give me the ability to see bright spots in unexpected places and good sides of people that I do not expect have them. And let me, Lord, receive the gift that I can tell them that.

AMEN!

6 kommentarer:

K@ri sa...

Ja, så sitter jeg her da....
Litt stum og litt betenkt.
Flotte ord.
Jeg tror nesten bare jeg sier AMEN jeg også :o)

Vakre tanker fra K@ri*

Anne sa...

Denne skulle vi vel ha hat synelig på veggen en og enhver!!!

M.E.V. foto sa...

Enig med Anne! Flott bønn, og den sangen er bare nydelig:)

Elin sa...

Skulle hatt denne innrammet og godt synlig jeg òg......og håpe på å bli bønnhørt !

Laila -Karin sa...

Nydelig bønn og sangen spiller jeg minst en gang vær dag

Madame sa...

Dejlige ord for mig netop i dag, Randi, hvor livet føles så trist, fordi min veninde er død.
Varme klem til dig!