07 september, 2014

Fred og frihet er ingen selvfølge...

En av de største krigsheltene i Norge ble hyllet i Ålesund lørdag 30.august. En flott statue av Joachim Holmboe Rønneberg ble avduket av Prinsesse Astrid fru Ferner på hans 95-årsdag, den 30.august 2014.

Bildet under er lånt fra TV2 og viser fra venstre formann i statuekomiteen Ingebrigt Holst-Dyrnes, kunstner Håkon Anton Fagerås, Prinsesse Astrid fru Ferner, Joachim Rønneberg og ordfører Bjørn Tømmerdal.


Sier ikke navnet Joachim Rønneberg deg noe?

Rønneberg er krigshelten som sprengte Hitlers bombehåp, men som aldri løsnet skudd. Har du hørt om Vemork-aksjonen? Eller om "Operasjon Gunnerside"? Kanskje "Operasjon Fieldfare" sier deg noe? I dette innlegget skal jeg prøve å få fram noe av det mange tusen hyllet Joachim Rønneberg for.  Men det er slettes ikke enkelt i et kort blogginnlegg.

Store norske leksikon skriver om Joachim Rønneberg:

Joachim Rønneberg, norsk motstandsmann. Rønneberg var medlem av Kompani Linge 1941–45. Han var blant annet leder for gruppa Gunnerside som sprengte tungtvannsanlegget på Vemork. Aksjonen er kjent som tungtvannsaksjonen. Senere ledet Rønneberg operasjoner i Tafjordfjella på Sunnmøre.
Tidlig i 1941 bestemte Rønneberg seg for å ta del i frihetskampen fra Storbritannia. Der ble han fanget opp av Kompani Linge, og han fikk grundig trening og ble selv instruktør for rekrutter og trente nye mannskaper i sabotasje og sprengingsteknikk.

Høsten 1942 ble Rønneberg trukket inn i planleggingen av aksjoner mot tungtvannsproduksjonen på Vemork ved Rjukan. Han ble utpekt som leder for sabotasjegruppen som skulle forsøke å sprenge selve anlegget. Midt i februar 1943 hoppet Rønneberg og resten av gruppen Gunnerside ut over Hardangervidda. Natta mellom 27. og 28. februar ledet fenrik Rønneberg selve angrepet. Etter en dristig fremrykning under vanskelige forhold kunne ladningene festes og luntene tennes. Eksplosjonen satte anlegget ut av drift i flere måneder. Den godt planlagte og dristig gjennomførte aksjonen fikk en viktig symboleffekt. Etter aksjonen drog Rønneberg og deler av gruppa i full uniform på ski tvers over Sør-Norge til Sverige. Ferden på om lag 450 km tok 14 dager og foregikk i temperaturer ned mot -20 °C. Fra Sverige kom de raskt tilbake til Storbritannia. Nyheten om aksjonen gikk over hele den frie verden uten at betydningen av den kunne avsløres i full bredde.

Etter noen måneder i Storbritannia ble Rønneberg gitt nye oppgaver i Norge som leder for operasjon Fieldfare. Planleggingen startet i oktober 1943, og målet var å bryte jernbaneforbindelsen gjennom Romsdal til Åndalsnes. Rønneberg, Birger Strømsheim og Olav Aarsæther skulle rette angrep mot Raumabanen. Gruppa ble sluppet i mars 1944 og tilbrakte nesten et år i fjellet før de sprengte Stuguflåten bro i begynnelsen av januar 1945. Tre ukers stopp på Raumabanen ble resultatet.
Joachim Rønneberg har i hele sitt liv holdt et stort antall foredrag i inn- og utland med basis i sine krigsopplevelser. Han er innehaver av Krigskorset med sverd, St. Olavs-medaljen med ekegren, Deltagermedaljen, den britiske Distinguished Service Order, den franske Æreslegionen og den amerikanske Medal of Freedom med palme.

Joachim Rønneberg har også gjennom en menneskealder vært en markant radiojournalist ved NRKs distriktskontor i Møre og Romsdal. Rønneberg ble ansatt i NRK Ålesund 1948, var programsekretær fra 1954 og redaksjonssjef i 1977–88.

Allerede 1 time før avduking av statuen var det mye folk på Rådhusplassen som ville hylle Rønneberg.


Under avdukingen sto jeg så langt unna at mobilkamera ikke strakk til, men senere på dagen var jeg tilbake på Rådhusplassen for å ta bilder av den flotte statuen.  Bronsestatuen, som altså er laget av Håkon Anton Fagerås, består av en sokkel i granitt og en helfigur som viser Rønneberg i en positur som entrer et bratt lende. 
Motivet er hentet fra "Operasjon Fieldfare", sabotasjeaksjonen som ble ledet av fenrik Joachim Rønneberg i Tafjordfjellene på Sunnmøre i 1944/1945. De andre deltakerne i "Fieldfare" var Birger Strømsheim og Olav Aarsæther. Oppdraget var å forberede angrep på tyske forsyningslinjer særlig i Romsdalen med Raumabanen.


Rønneberg er dog mest kjent for "Vemork-aksjonen" (tungtvannsaksjonen). "Operasjon Gunnerside" var den militære benevnelsen på aksjonen. Tungtvannsaksjonen er en av de mest berømte sabotasjeaksjoner under den annen verdenskrig. Den viste bl.a. hvordan målrettet sabotasje skåner sivilbefolkningen, sammenlignet med flyangrep. Aksjonen er filmatisert to ganger; den norske "Kampen om tungtvannet" (1948) og den amerikanske "The Heroes of Telemark" (1965).

Rønneberg var veldig opptatt av at statuen ikke bare skulle handle om han, men også om de som var sammen med han under disse krigsoperasjonene. Det var viktig for Joachim Rønneberg at navnene på alle som deltok er med på statuen. Ellers ikke ville ha noe å si om selve utformingen av statuen.


Etter avdukingen sa Rønneberg dette til Sunnmørsposten:

- Jeg har så utrolig mange inntrykk og vet nesten ikke hva jeg skal si, sa en tydelig beveget Joachim Rønneberg.

- Statua er flott, og det at så mange har møtt opp er enestående. Det blir færre og færre tidsvitner, og det er viktig å informere videre, fortsatte han.


Motstandsmannen og kringkastingsmannen Joachim Rønneberg er, og har alltid vært, en respektert innbygger i Ålesund. I flere tiår etter krigen var det ikke så mye snakk om hans arbeid under krigen, men så oppdaget Rønneberg at mye kunnskap om krigen som hadde gått tapt. Siden den oppdagelsen har han vært en viktig formidler av krigshistorien. Rønneberg har holdt mange foredrag, både i inn- og utland. På skoler, i forsvaret og i foreninger av forskjellige slag. Aschehoug utga i 2011 boken "Tungtvannssabotøren" skrevet av ålesunderen Gunnar Myklebust. Rønneberg har vært redd for at kunnskapen om krigen skulle gå tapt.  Les mer om hans formidlingsarbeid her.

Du kan se hele avdukingsseremonien her.

Rønnebergs tankevekkende ord "Fred og frihet er ingen selvfølge" må vi ta med oss videre.1 kommentar:

Hege sa...

Takk for en fin historietime.